ارائه موفق مقاله به زبان انگلیسی

دسته بندی : زبان های خارجی

  • نویسنده
    محمد گلشن
  • مترجم
  • انتشارات
    نخبگان فردا
  • تعداد صفحه
    ۱۰۲
نگاهی به کتاب
توضیحات


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶