آشنایی با هنر دقیق خواندن، براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی

دسته بندی : فلسفه و منطق

 • نویسنده
  لیندا الدر، لیچارد پل
 • مترجم
  پیام یزدانی
 • انتشارات
  اختران
 • تعداد صفحه
  100
نگاهی به کتاب
توضیحات


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶