ادب فرد به ز دولت اوست

دسته بندی : ارتباطات و مذاکره

  • نویسنده
    لیلا جراحی
  • مترجم
  • انتشارات
    مهربان نشر
  • تعداد صفحه
    280
نگاهی به کتاب
توضیحات


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶