بلوغ فرایندهای کسب و کار

دسته بندی : مدیریت فناوری اطلاعات

  • نویسنده
    حسین صفری، محسن مرادی مقدم
  • مترجم
  • انتشارات
    مهربان نشر
  • تعداد صفحه
    ۳۶۲
نگاهی به کتاب
توضیحات


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶