نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی (ویراست 2: با تجدید نظر)

دسته بندی : یادگیری و مدیریت آموزشی

  • نویسنده
    عباس بازرگان، مقصود فراستخواه
  • مترجم
  • انتشارات
    سمت
  • تعداد صفحه
    500
خلاصه کتاب
توضیحات