مطالعات فرهنگی و اجتماعی کلاس درس دانشگاهی

دسته بندی : یادگیری و مدیریت آموزشی

  • نویسنده
    عباس کاظمی، آمنه صدیقیان بیدگلی، حسین ابراهیم آبادی، فیروزه اصغری، سید محمود نجاتی حسینی، رضا صمیم، جبار رحمانی، کرم حبیب پور گتابی
  • مترجم
  • انتشارات
    پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتم
  • تعداد صفحه
    376
خلاصه کتاب
توضیحات